22 mei 2022 - 22e Eiberrun

 

Wijziging Eiberrun Organisatie

02-03-2019 : 20:18

We willen jullie, voorafgaand aan publicaties in de media, informeren omtrent ontwikkelingen in verband met de gewijzigde organisatie en vorm van de 21e Eiberrun. Deze zal dit jaar op zondag 26 mei 2019 plaatsvinden.

Na afloop van de vorige editie heeft de organisatie, onder leiding van wedstrijdleider Remco Nijkamp, een evaluatie gehouden. De conclusie van de evaluatie is dat een nieuwe editie van de Eiberrun in 2019 in de huidige vorm niet meer haalbaar is.

Er zijn meerdere redenen om te stoppen met de huidige vorm van de Eiberrun. De toegenomen kosten voor o.a. inhuur van materialen, accommodatie, catering verkeersregelaars en andere hulpdiensten hebben ertoe geleid, dat er op de edities 2017 en 2018 van de Eiberrun een financieel tekort is ontstaan. Tevens is de afgelopen jaren, door concurrentie van andere loop evenementen, het aantal deelnemers afgenomen. Het financiële risico voor een nieuwe editie, in huidige vorm is hierdoor, ondanks de geweldige sponsoring, onaanvaardbaar groot geworden. Ook heeft de huidige organisatie (4 personen) aangegeven, dat 3 personen definitief willen stoppen met de organisatie.

Gelukkig zal ook dit jaar de Eiberrun voor de 21e keer plaats vinden. De afgelopen maand heeft  het bestuur van ASV, samen met de huidige organisatie, gezocht naar personen, die de  organisatie op zich willen nemen.  De algemene reactie was, dat de Eiberrun een begrip is in Eibergen e.o.  en hebben  6 personen al aangegeven wel in de organisatie te willen zitten. Inmiddels is een nieuwe organisatie gevormd en is er gestart met de werkzaamheden. Door dit enthousiasme wordt voorkomen, dat er veel taken komen te liggen bij een klein aantal personen. We streven er in de toekomst ook naar, om nieuwe mensen te laten instromen in de organisatie. Hierdoor zal de organisatie ook minder kwetsbaar geworden.

Zoals gezegd zal de Eiberrun  een nieuwe vorm krijgen. Het wedstrijd element zal plaatsmaken voor een recreatieve en gezellige dorpsloop voor jong en oud. De start en finish zal weer plaatsvinden bij de sporthal en zijn er routes van 6 en 12 km uitgezet. Voor de kidsrun zijn er afstanden van 500 en 1000 meter.  Ook een bedrijvenrun zal weer plaatsvinden. Nadere informatie zal volgen op de website www.asveibergen.nl en Facebook Eiberrun
Zonder vrijwilligers is een wedstrijd uiteraard niet mogelijk en zal de nieuwe organisatie ook dit jaar weer een beroep op jullie doen. Binnenkort zullen de vrijwilligers benaderd worden om zich weer aan te melden voor de diverse taken.

Het bestuur van ASV is er van overtuigd, dat de nieuwe organisatie een mooi vervolg aan de Eiberrun zal geven en wenst de nieuwe organisatie veel succes en veel plezier bij de voorbereidingen. Ook wil het bestuur de oude organisatie bedanken voor de grote inzet in de afgelopen jaren.

Bert Vogel zal ook dit jaar weer een Eiberrun clinic houden, met als einddoel het lopen van de Eiberrun. De clinic duurt 10 weken, nadere informatie kun je vinden op zijn website www.bertvogel4running.nl

Organisatie Eiberrun


Meest recente nieuws

 

© 2016 Eiberrun ·

Terug omhoog